Bądź dobrym samarytaninem – oddaj krew!

Zewsząd płyną apele o oddawanie krwi. Proszą o to zwłaszcza lekarze i centra krwiodawstwa
Zachęcamy do takiej formy pomocy. Bądź dobrym samarytaninem, pomóż bliźniemu, możesz
uratować jego życie! Diecezja przyłącza się do tych apeli i zachęca wszystkich, którzy są
zdrowi, by skontaktowali się ze swoim Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa.
Trzeba dostosować się kilku zasad podawanych przez centra. Pamiętaj o monitorowaniu
komunikatów twojego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. Niektóre z oddziałów pracują
w innych godzinach, inne są zamknięte. Terenowe akcje poboru krwi mogą być odwołane.
Aktualności w tej kwestii zamieszczane są na stronach internetowych RCK lub profilach na
Facebooku. Warto przed wizytą zadzwonić i zapytać się o optymalną godzinę wizyty, aby
uniknąć tłoku. Jeśli już zdecydujemy się na wizytę w centrum krwiodawstwa, to
przestrzegajmy zwykłych zasad profilaktyki. Unikajmy zatłoczonych miejsc i często myjmy
ręce. „Jednocześnie zwracamy się do Was z prośbą. Jeżeli tylko stan Waszego zdrowia na to
pozwala – zgłaszajcie się do punktów zbiórki krwi. W miarę możliwości, prosimy również o
odwiedzanie nas bez osób towarzyszących” – informuje na swoim profilu fb jedno z RCK.
Krew jest potrzebna każdego dnia, a zwłaszcza w obecnej sytuacji. Wiele osób ma
wątpliwości, czy w sytuacji zagrożenia epidemicznego powinno się ją oddawać. Odpowiedź
brzmi: jak najbardziej tak! Jak zwykle w takich sytuacjach, szczególnie poszukiwani są
dawcy z grupą krwi 0 Rh-, z których krwi może skorzystać każdy chory. Nie znaczy to, że
dawcy z innymi nie mogą pomóc.