Parafia Piotrkow Kujawski

Pogrzeb

Pogrzeb:

Wymagane dokumenty:

- akt zgonu,

- zaświadczenie o udzielonych przed śmiercią sakramentach (np. od kapelana szpitala).

 

Cmentarz Parafialny

 

Ubezpieczenia nagrobków

 

Kuria Diecezjalna Włocławska informuje, że istnieje możliwość zawarcia pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, a osobami fizycznymi polis dotyczących ubezpieczenia nagrobków.

 

W tym celu wierni mogą się kontaktować z następującymi oddziałami TUW:

 

* Oddział we Włocławku, ul. Warszawska 17 tel. 54 231 49 00;

* Oddział w Koninie ul. Wiosny Ludów 21 tel. 63 245 67 23, 63 244 50 18;

* Oddział w Sieradzu ul. Rynek 19 tel. 43 822 33 99

    

***

 

Przedstawiamy zasady dotyczące grobów na naszym cmentarzu zgodne z:

państwową Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31.01.1959 r.

oraz przepisami przyjętymi przez Kurię Diecezjalną Włocławską. 

 

  1. Dysponent grobu to osoba, która opłaciła miejsce grzebalne i jest uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie grobu w imieniu osób posiadających prawo do grobu.
  2. Prawo do grobu rozumie się przez to określenie zakresu, czyli przedmiotu osobistych i materialnych uprawnień najbliższej rodziny wobec miejsca pochowania bliskiej osoby. Obejmuje to w szczególności dochowanie, przebudowę grobu, ekshumację, postawienie nagrobka i inne czynności z tym związane.
  3. Prawo do pochowania - rozumie się przez to określenie podmiotów w porządku określonym przez art. 10 Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, posiadających do pochówku i w konsekwencji do miejsca pochowania osoby bliskiej.
  4. Zarządca cmentarza wyznaniowego nie może odmówić pochowania zwłok osób, które posiadają nabyte prawo do pochówku w określonym miejscu tego cmentarza. W związku z powyższym, dysponent grobu decyduje, kto zostanie pochowany w grobie, do którego posiada prawo.