Parafia Piotrkow Kujawski

Historia

Tradycja podaje, że w 980r. była już tu parafia. Nie jest to zgodne z prawdą, ale uznać należy starożytność tej miejscowości. Najpierw wieś, a potem spora osada, w 1738r. otrzymała prawa miejskie. Utraciła je 1867r. i pozostawała na prawach osady do 1 stycznia 1998r., kiedy to zostały przywrócone prawa miejskie.

Parafia należy do najstarszych na kujawach, chociaż pierwszy raz została wzmiankowana w 1259r. Należała też do tych najlepiej uposażonych. Pierwszy kościół był zapewne fundowany przez właścicieli Piotrkowa i Lubsina, p. w. św. Jakuba. Wyglądu jego nie znamy. Uległ zagładzie od Krzyżaków w 1331r. Kościół następny, także bliżej nieznany, służył parafii około 300lat i w połowie XVIw. Piotr Piotrowski, kanonik włocławski i proboszcz piotrkowski, a jednocześnie kolator kościoła, wystawił nową, murowaną świątynię, konsekrowaną w 1555r. przez biskupa Jana Drohojewskiego, p. w. św. Jakuba i św. Witalisa, Bożego Ciała i Matki Bożej. To ostatnie wezwanie zapewne było podyktowane faktem, że już wówczas znajdowała się tu gotycka rzeźba przedstawiająca Matkę Bożą trzymającą Pana Jezusa, odbierająca kult szczególny.

W pierwszej połowie XVIIIw. przebudowano nieco świątynię piotrkowską. Dużą wieżę, która zagrażała bezpieczeństwu całej świątyni zastąpiono inną, drewnianą o lżejszej konstrukcji. Niebawem sygnalizowano potrzebę gruntownego remontu kościoła, określając nawet w 1791r. zakres przewidzianych prac. Plany te zrealizował w latach 1810-1812 proboszcz piotrkowski oraz sufragan włocławski i oficjał, a w przyszłości biskup lubelski, Marceli Dzięcielski. W toku tych prac wybudowano nową, dosyć okazałą wieżę. Ta jednak w kilkadziesiąt lat później znowu zagrażała bezpieczeństwu. Dlatego w 1864r. proboszcz piotrkowski Jan Sobecki przeprowadził rozbudowę świątyni. Przedłużono ją o dwa przęsła i wybudowano całkowicie nową wieżę oraz dobudowano po obydwóch stronach nowe kaplice, a także odnowiono wnętrze i wyzłocono ołtarze. Ta świątynia była remontowana 1922, 1950 i 1975r. Wymalowano także kraty i kaplice boczne.

Styl świątyni późnogotycki, orientowana. Prezbiterium dwuprzęsłowe, zamknięte wielobocznie, z nową zakrystią i przedsionkiem od północy oraz szerszą prostokątną nawą, posiadającą sklepienie gwiaździsto-siatkowe. Ołtarz główny barokowy z XVIIIw. oraz w bocznych kaplicach zdekompletowane. Srebrny krzyż i wota z XVIIIw. W górnej kondygnacji głównego ołtarza obraz Chusta św. Weroniki, ośmioboczny z XVIIIw. W ołtarzu bocznym rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego z XVIIw. z metalowym perizonium i koroną. Krucyfiks barokowo-ludowy z XVIIIw. W latach 1982-1983 kościół pokryto nawą dachówką karpiówką, wieże natomiast blachą miedzianą.

 

Proboszczowie i administratorzy parafii w XXw.:

 • ks. Aleksander Dąbrowski (1896-1914)
 • ks. Antoni Margoński (1914-1918)
 • ks. Marian Hofman (1918)
 • ks. Henryk Koławski (1918-1940)
 • ks. Wacław Liśkiewicz (1945)
 • ks. Czesłąw Pytlarz (1945-1947)
  ks. Jan Gajda (1947-1956)
 • ks. Józef Dunaj (1956-1965)
 • ks. Bolesław Cieślak (XII 1965- III 1966, admin. tymczas.)
 • ks. Józef Prorok (1966-1967)
 • ks. Franciszek Olczyk (1967-1981)
 • ks. Ryszard Kolibski (1981-1987)
 • ks. Marian Górski (1987-1996)
 • ks. Kazimierz Bocianowski (1996-2009)
 • ks. Zbigniew Cabański(2010-2017)
 • ks. Krzysztof Gąsiorowski (od 2017).

Z parafii pochodzą:

 • +ks. Marian Sujkowski (w. 1938)
 • +ks. Tadeusz Sujkowski (w. 1952, arch. łódzka)
 • +ks. Jóżef Frąckowiak (w. 1954, arch. gnieźń.)
 • +ks. Józef Nocny (w. 1958)
 • +ks. Marian Włosiński (w. 1970)
 • ks. Andrzej Bruździński (w. 1977, arch. krakowska)
 • +o. Zdzisław Szymański (w. 1980)
 • o. Remigiusz Bazyli Degórski OSPPE (w. 1981)
 • ks. Marek Piekarski (w. 1982, diec. kaliska)
 • ks. Telesfor Kowalski (w. 1983, Włochy)
 • +o. Piotr Długołęcki (w. 1992)
 • ks. Wojciech Marciszewski (w. 1994)
 • ks. Mirosław Korytowski (w. 1995)
 • ks. Sławomir Deręgowski (w. 2003)
 • ks. Zbigniew Gmurczyk (w. 2003)
 • ks. Grzegorz Nowicki (w. 2003)
 • ks. Janusz Bartczak (w. 2008)
 • ks. Paweł Sobczak MSF (w. 2008)
 • ks. Damian Pluskota (w. 2012)
 • ks. Paweł Skowron (w. 2015)
 • ks. Mateusz Włosiński (w. 2019)
 • s. Janina Teresa Waszak Benedyktynka
 • Irena (s. Miriam) Czenszak CST (p.z. 1973)
 • + Jadwiga (s. Daria) Przybysz CST (p.z. 1975)
 • Bożena (s. Damiana) Kiliańska CST (p.z. 1981)
 • Anna (s. Angela) Linowiecka CST (p.z. 1981)