Parafia Piotrkow Kujawski

Małżeństwo

Małżeństwo:

Wymagane dokumenty:

- aktualna metryka chrztu (z datą do 3 miesięcy wstecz od planowanej daty ślubu),

- dowody osobiste,

- ostatnie świadectwo katechizacji szkolnej (ksero),

-  świadectwo bierzmowania,

- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,

- zaświadczenie z Poradnictwa Rodzinnego

- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego - należy dostarczyć najpóźniej dwa miesiące przed wyznaczoną datą ślubu - (jeśli ma to być ślub konkordatowy), lub akt ślubu cywilnego.

- dane świadków (imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia).

 

 

PORADNICTWO RODZINNE 

p. Małgorzata Korytowska-Wajer

tel. 602 863 415