Bp Mering będzie przewodniczył modlitwie w łączności z papieżem Franciszkiem

O modlitwę w południe, w środę 25 marca, w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby
medyczne oraz za zmarłych zaapelował papież Franciszek, który w minioną niedzielę
wyszedł z nową inicjatywą modlitewną skierowaną do wszystkich chrześcijan na świecie.
Tego dnia w katedrze włocławskiej o godz. 12.00 modlitwie będzie przewodniczył biskup
włocławski Wiesław Mering. Transmisja na stronie diecezjalnej Facebooka.
W niedzielę po modlitwie „Anioł Pański” Ojciec Święty powiedział: „W tych dniach próby,
kiedy ludzkość drży z powodu zagrożenia pandemią, chciałbym zaproponować wszystkim
chrześcijanom wspólne wzniesienie głosu do Boga. Zachęcam wszystkich zwierzchników
Kościołów i przywódców wszystkich wspólnot chrześcijańskich, a także wszystkich
chrześcijan różnych wyznań, aby błagali Boga Najwyższego i Wszechmogącego odmawiając
jednocześnie modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus. Dlatego zachęcam, aby czynić to
wiele razy w ciągu dnia, ale wszyscy razem, do odmówienia „Ojcze nasz” w środę 25 marca
w południe, wszyscy razem. W dniu, w którym wielu chrześcijan upamiętnia Zwiastowanie
Dziewicy Maryi Wcielenie Słowa, oby Pan wysłuchał jednomyślnej modlitwy wszystkich
swoich uczniów, którzy przygotowują się na świętowanie zwycięstwa Zmartwychwstałego
Chrystusa”.
O modlitwę w południe, w środę 25 marca, w intencji ustania epidemii poprosił też
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki: „Serdecznie proszę,
aby w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we
wszystkich katedrach i kościołach w Polsce, biskupi oraz kapłani odmówili Anioł Pański,
modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za
służby medyczne oraz za zmarłych. Proszę również, aby tego dnia, o godz. 12.00, we
wszystkich kościołach w Polsce zabrzmiały dzwony” – napisał w komunikacie
przewodniczący Episkopatu Polski.

Publikujemy pełną treść komunikatu:
Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z apelem Ojca
Świętego Franciszka
Nawiązując do prośby Ojca Świętego Franciszka serdecznie proszę, aby w środę 25 marca br.
w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich katedrach i
kościołach w Polsce, biskupi oraz kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3
razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za
zmarłych.
Jednocześnie Jego Eminencja ksiądz kardynał Angelo Bagnasco przewodniczący Rady
Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) prosi, aby tego dnia odmówić również poniższą
modlitwę.
„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na
świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym
momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie
szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość
rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.
Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który
z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.
Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”
Zachęcam wiernych, aby w tym samym czasie łączyli się duchowo ze swoimi
duszpasterzami, odmawiając w domach wskazane modlitwy.
Proszę również, aby tego dnia, o godz. 12.00, we wszystkich kościołach w Polsce zabrzmiały
dzwony.
Wszystkich pasterzy i wiernych zapewniam o mojej duchowej łączności i modlitwie,

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 23 marca 2020 roku